The 15th Asian Apiculture Association (AAA) Conference 2020 in Vietnam - Với mục tiêu phát triển Trung tâm trở thành một doanh nghiệp kinh doanh cung cấp các dịch vụ cần thiết cho hoạt động của cán bộ, nhân viên, sinh viên. Đồng thời là trung tâm sản xuất và chuyển giao các sản phẩm khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp.

Thông báo hủy hội nghị Ong Châu Á lần thứ 15 tổ chức tại Việt Nam do dịch bệnh COVID-19

Kính gửi các thành viên AAA và những người đăng ký tham gia hội nghị. Do dịch bệnh toàn cầu COVID-19 ở Việt Nam, cũng như toàn thế giới đang diễn ra hết sức phức tạp, chính vì vậy chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc hủy bỏ Hội nghị AAA lần thứ 15 dự kiến tổ chức vào ngày 1 tháng 4 năm 2021 tại Hà Nội. Để đảm bảo sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc của cộng đồng, đó là lý do để chúng tôi quyết định hủy bỏ Hội nghị. Chúng tôi thấy rằng việc hủy bỏ cuộc họp lớn sẽ gây ảnh hưởng đến nhiều người trong số các bạn nhưng do hoàn cảnh dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, việc đi lại bị gián đoạn và kêu gọi hạn chế tất cả các cuộc tụ họp trên 20 người. Chúng tôi sẽ sớm công bố ngày thay thế mới cho cuộc họp trực tuyến. Trân trọng

The 15th Asian Apiculture Association (AAA) Conference 2020 in Vietnam
The 15th Asian Apiculture Association (AAA) Conference 2020 in Vietnam
The 15th Asian Apiculture Association (AAA) Conference 2020 in Vietnam
The 15th Asian Apiculture Association (AAA) Conference 2020 in Vietnam
Hotline: 0904147845 zalo chat