The 15th Asian Apiculture Association (AAA) Conference 2020 in Vietnam - Với mục tiêu phát triển Trung tâm trở thành một doanh nghiệp kinh doanh cung cấp các dịch vụ cần thiết cho hoạt động của cán bộ, nhân viên, sinh viên. Đồng thời là trung tâm sản xuất và chuyển giao các sản phẩm khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp.

Hội nghị Ong Châu Á (AAA) 2021 lần thứ 15 tổ chức tại Việt Nam

Thông điệp chào mừng

Sứ mệnh của AAA (Hội nghị ong Châu Á) là thúc đẩy sự trau dồi khoa học và các thông tin cơ bản liên quan đến ong mật ở Châu Á, khuyến khích việc nghiên cứu các vấn đề như sinh học và cách chăm sóc nuôi dưỡng các loài ong ở Châu Á. Bằng việc trao đổi kiến thức và thông tin cần thiết, AAA là cầu nối cho sự bảo tồn ong. Việc nâng cao nhận thức về ong và việc chăm sóc ong trên thế giới là cách hiệu quả nhất để bảo tồn sự đa dạng các loài ong. Năm 1996, Việt Nam đã tổ chức Hội nghị AAA lần thứ 3 và một lần nữa, chúng tôi chào mừng bạn đến với đất nước xinh đẹp của chúng tôi. Chúng tôi rất vinh dự được tổ chức Hội nghị Ong Châu Á (AAA) lần thứ 15 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 1 - 4 tháng 4 năm 2021. "Chủ đề của hội nghị là "Chất lượng mật ong và phát triển ong" nhằm tạo ra diễn đàn về các chủ đề khác nhau xoay quanh chất lượng mật ong, nghiên cứu, phát triển ong và ứng dụng của chúng vào trong thực tế. Khách mời của chúng tôi bao gồm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, sinh viên, khuyến nông, doanh nhân và người nuôi ong. " Thay mặt ban tổ chức hội nghị.

The 15th Asian Apiculture Association (AAA) Conference 2020 in Vietnam
The 15th Asian Apiculture Association (AAA) Conference 2020 in Vietnam
The 15th Asian Apiculture Association (AAA) Conference 2020 in Vietnam
The 15th Asian Apiculture Association (AAA) Conference 2020 in Vietnam
Hotline: 0904147845 zalo chat