Tên

Chủ đề

Đơn vị công tác

TS. Jeff Pettis

Hạn chế sự tiếp xúc của thuốc trừ sâu với đàn ong mật ong.

Chủ tịch Apimondia

GS. TS. Siriwat Wongsiri

Sự thụ phấncây Cannabis của Ong mật.

Chủ tịch AAA

GS. TS. Gard Otis

Những tiến bộ hiện nay về đa dạng sinh học của chi ong Apischâu Á.

Đại học Guelph (Canada)

TS. Lilia de Guzman

Chọn giống ong kháng ve.

Cục nông nghiệp (Hoa Kỳ)

GS. TS. Deborah Smith

Tiến hóa phân loại ong không ngòi đốt.

Đại học Kansas (Hoa Kỳ)

GS.TS. Panuwan Chantawannakul

Nuôi ong châu Á trong thế kỷ 21.

Đại học Chiang Mai (Thái Lan)

GS. TS. Cleofas Cervancia

Tiêu chuẩn mật ongchâu Á.

Đại học Los Baños (Philippines)

Đang cập nhập

 

 

Hotline: 0904147845 zalo chat