Ngày 01 (01/04/2021)

07:30-08:45

Thời gian đăng ký

 

08:46-09:59

Lễ khai mạc

Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn,

Tiến sĩ Lê Quốc Doanh

 

 

Giám đốc Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam,

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan

 

 

Chủ tịch Apimondia,

Tiến sĩ Jeff Pettis.

 

 

Chủ tịch AAA,

Giáo sư, Tiến sĩ Siriwat Wongsiri.

10:00-10:15

Nghỉ giải lao

 

10:16-11:59

Báo cáo khoa học

 

12:00-13:00

Ăn trưa

 

13:01-14:18

Chuyên đề

 

14:19-14:34

Nghỉ giải lao

 

14:35-16:59

Báo cáo khoa học

 

17:00-19:00

Tiệc tối chào mừng

 

Ngày 02 (02/04/2021)

09:00-10:17

Báo cáo khoa học

 

10:18-10:33

Nghỉ giải lao

 

10:34-11:59

Báo cáo khoa học

 

12:00-13:00

Ăn trưa

 

13:01-14:18

Báo cáo khoa học

 

14:19-14:34

Nghỉ giải lao

 

14:35-17:00

Báo cáo khoa học

 

 

Ngày 03 (03/04/2021) (Hội nghị khoa học Lễ bế mạc)

09:00-10:17

Báo cáo khoa học

 

10:18-10:33

Nghỉ giải lao

 

10:34-11:59

Báo cáo khoa học

 

12:00-13:00

Ăn trưa

 

13:01-14:18

Báo cáo khoa học

 

14:19-14:34

Nghỉ giải lao

 

14:35-16:13

Báo cáo khoa học (Mở ra 4 chuyên đề)

Ong bắp cày

Ong không ngòi đốt

Ong mật

Các vấn đề về nhập khẩu và xuất khẩu mật ong

16:14-16:44

Lễ bế mạc

 

 

 

 

Ngày 04 (04/04/2021) (Tham quan Hang động Tràng An, tỉnh Ninh Binh)(*)

08:00-08:15

Khởi hành từ VNUA

 

17:00-17:15

Kết thúc

 

 (*) Chi phí tham dự không bao gồm trong phí đăng hội nghị.

Hotline: 0904147845 zalo chat