Diễn giả

TIẾN SĨ NIKOLAUS KOENIGER Giáo sư danh dự, Đại học Wurzburg, Đức
04 Tháng 02
Đăng bởi:  PHẠM HỒNG THÁI

TIẾN SĨ NIKOLAUS KOENIGER Giáo sư danh dự, Đại học Wurzburg, Đức

Chủ đề: Sự khác biệt thích hợp giữa các loài ong ...

Chủ đề: Sự khác biệt thích hợp giữa các loài ong

Thông tin cá nhân

 Sinh ngày 08.05.1941 tại Berlin
Sự nghiệp học tập và kinh nghiệm chuyên môn
 Năm 1968: Tiến sĩ phil. giáng sinh (Sinh học) tại Johann Wolfgang Goethe Đại học
 1978: Privat Dozent (Sinh học) tại Johann Wolfgang Goethe Đại học (Haging)
Vị trí
 1969-1970: Học bổng của Deutsche Forschungsgemeinschaft
 1970-1972: Trợ lý nghiên cứu: Fachbereich Frankfurt
 1972-1979: Giảng viên: Fachbereich Biologie, Univ. Frankfurt
 1979-1980: Phó nghiên cứu: Landesanstalt für Bienenkunde, Đại học
Hohenheim, Stuttgart
 1980-1981: Phó giáo sư, Khoa sinh học môi trường,
Đại học Nông nghiệp Ontario Đại học của Guelph; Ontario, Canada
 1981-2007: Giáo sư và Giám đốc, Acadut für Bienenkunde, (Polytechnische
Gesellschaft) Fachbereich Biowissenschaften der Goethe-Universität, Frankfurt a. M,
Oberursel, CHLB Đức
 2007: Đã nghỉ hưu
 2007-2014: Viện nghiên cứu nghiên cứu für Bienenkunde
 2014-: Chuyện Postprof, sinh thái phân tử, Đại học Martin Luther Halle Phân tử
sinh học
 2017-: cộng tác viên miễn phí, Verhaltensphysiologie und Sozi
Đại học Wurzburg

Ấn phẩm
 Hơn 150 bài báo khoa học và một số chương trong sách giáo khoa khoa học.

Sách
 Nikolaus Koeniger, Gudrun Koeniger và Salim Tingek (2010): Ong mật của
Borneo- Khám phá Trung tâm đa dạng Apis. Các ấn phẩm lịch sử tự nhiên Borneo,
trang 262.
 Gudrun Koeniger, Nikolaus Koeniger und Friedrich-Karl Tiesler (2014):
Paarungsbiologie und Paarungskontrolle der Honigbiene. Buschhausen
Druck- & amp; Verlaghaus2013 trang 383 (tiếng Đức)
 Gudrun Koeniger, Nikolaus Koeniger, Jamie Ellis và Lawrence Connor (2014):
Sinh học giao phối của ong mật (Apis mellifera). Báo chí Wicwas Trang.155

Hotline: 0904147845 zalo chat